INICI

Condicions d’utilització

 

Aquesta pàgina web, incloent qualsevol secció i/o subsecció que sigui accessible a través de la pàgina principal (en endavant la “Pàgina”) es propietat de, editada y mantinguda per SENTITS, i/o qualsevol companyia afiliada. Preguem tenir en compte i prendre nota que al accedir a, navegar en o utilitzar aquesta Pàgina, l’Usuari accepta, sense limitacions o reserves, les termes i condicions d’ús indicats més endavant i qualsevol terme i condició d’ús addicional indicat en qualsevol lloc de la Pàgina.

 

Qualsevol material inclòs en aquesta Pàgina, tal com, però no limitat a, àudio, imatges, software, textos i/o videoclips (en endavant el “Contingut”), està protegit per les Lleis de Propietat Intel·lectual. El Contingut no haurà de ser utilitzat, excepte de la forma especificada en el present document i queda prohibit eliminar les referències del copyright, de marques comercials o altres referències corresponents. Qualsevol ús no autoritzat del Contingut serà penalitzat.

 

Al accedir a aquesta Pàgina, l’Usuari només està autoritzat a utilitzar-la per a fins personals. No està permès subministrar, intercanviar, modificar, vendre ni transmetre qualsevol Contingut al que l’Usuari tingui accés a través d’aquesta Pàgina per a cap fi, ja sigui gratuït o lucratiu.

 

En el visionat de treballs o altres obres audiovisuals oferts a través d’aquesta Pàgina, si els hi fossin, l’Usuari només té permès l’accés a la visualització de dits Continguts mentre estigui connectat amb la Pàgina, en línia, i directament de la Pàgina, tantes vegades com desitgi. L’Usuari no està autoritzat a copiar dits Continguts al seu ordinador o en qualsevol altre dispositiu per a cap propòsit o posar-los a disposició de tercers, ja sigui amb caràcter gratuït o amb finalitat lucrativa. Si l’Usuari gravés o posés a disposició de tercers els Continguts estaria infringint la llei i assumeix atenir-se a les reclamacions que corresponguin.

 

L’Usuari es compromet a complir amb qualsevol de les condicions addicionals que s’indiquen en aquesta Pàgina, així com qualsevol condició que pot ser modificada d’acord amb els canvis que siguin necessaris per llei. SENTITS podrà modificar qualsevol part dels presents Termes i Condicions d’Ús en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’Usuari. Al continuar utilitzant aquesta Pàgina després de que s’hagin publicat tals canvis, l’Usuari manifesta haver acceptat tals canvis. SENTITS es reserva el dret a modificar, cancel·lar, alterar, substituir, canviar, interrompre o suspendre qualsevol Contingut publicat en aquesta Pàgina de forma temporal o permanent en qualsevol moment, sense prèvia notificació i sense assumir ninguna responsabilitat. L’Usuari es coneixedor, assumeix expressament que les transmissions per Internet mai son totalment privades o segures, a menys que estigui indicat d’altra manera. El fet d’enviar un missatge a SENTITS no significa que SENTITS tingui alguna responsabilitat especial front a l’Usuari.

 

SENTITS ofereix enllaços a altres pàgines d’Internet només per conveniència dels visitants i no es fa responsable del contingut de qualsevol pàgina a la que es pugui accedir des de aquesta Pàgina. La existència d’enllaços des de aquesta Pàgina a qualsevol altre pàgina no significa que SENTITS aprovi, subscrigui o recomani tal pàgina. SENTITS refusa qualsevol garantía, expressa o implícita en relació amb la exactitud, legalitat, fiabilitat o validesa del contingut de qualsevol altre pàgina no controlada per SENTITS.

 

SENTITS no assumeix cap responsabilitat, incloent, però no limitant a la negligència per part de SENTITS, per qualsevol pèrdua o dany que pugui patir el seu equip informàtic o software derivat del accés a o l’ús de la Pàgina, o per la descàrrega de material, dades, textos, imatges, àudio o vídeo de la Pàgina, sigui causat per un ‘virus’ o per qualsevol altre causa.

 

Els presents Termes i Condicions d’Ús, així com qualsevol de les altres condicions addicionals publicades en la present Pàgina constitueixen l’acord total entre SENTITS i l’Usuari en relació amb l’ús d’aquesta Pàgina. Els presents Termes i Condicions d’Ús es regiran per les lleis d’Espanya, sense referència a conflictes entre normes legals, i en cas de disputa, l’Usuari es compromet a sotmetre’s a la única jurisdicció competent dels Jutjats de Barcelona, a Espanya.

 

SENTITS informa a l’Usuari, qui assumeix i concedeix, que en el suposat de contractar algun servei telemàticament, amb pagament per Internet, SENTITS ha subcontractat dit servei a una tercera empresa experta en dites operacions, per el que tota i qualsevol reclamació s’haurà de remetre a la empresa que realitzi aquests càrrecs, sent que SENTITS queda eximida de tota i qualsevol responsabilitat al respecte.

 

La simple visita a la Pàgina no suposa que l’Usuari estigui obligat a facilitar cap informació de caràcter personal. No obstant, en cas de facilitar dades a través dels diferents contactes de la Pàgina, l’Usuari coneix i assumeix i reconeix que el subministra de tot i qualsevol dada de caràcter personal queda subjecta a:

 

 

a. En compliment de lo disposat en la L.O. 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels que es responsable SENTITS. L’Usuari queda informat i dona el seu consentiment exprés a la incorporació de les seves dades als fitxers informatitzats propietat de SENTITS i al tractament automatitzat dels mateixos amb les finalitats que aquí es mencionen.

 

 

b. L’Usuari accepta que SENTITS registri les seves dades en el mencionat arxiu perquè siguin utilitzats de conformitat i per a les finalitats que s’indiquen. Aquest permís podrà ser retirat només sota una prèvia petició de l’Usuari. No obstant lo anterior, SENTITS podrà conservar les esmentades dades fins que hagin prescrit les accions que es puguin derivar de la relació entre les parts. Les dades sol·licitades son apropiats, rellevants i no excessius en relació al abast i a la finalitat per a què seran utilitzats.

 

 

c. L’Usuari reconeix i accepta expressament que SENTITS utilitza la informació recollida per a les següents finalitats: l’administració tècnica de la Pàgina web, la investigació i el desenvolupament amb la finalitat d’obtenir i mantenir un nivell alt de servei i per a la informació dels clients (newsletters), personalitzar el contingut que l’Usuari veu, complir amb l’enviament de determinats productes i/o serveis, segons sol·licitats, així com per contactar amb l’Usuari en relació amb temes especials, així com nous productes i/o serveis. A no ser que l’usuari ho declini expressament, SENTITS utilitzarà la seva informació personal d’identificació per mantenir-lo informat sobre ofertes, promocions e informació relacionada amb esdeveniments organitzats per el Grup SENTITS. SENTITS estarà facultada, i així ho concedeix de forma expressa l’Usuari, a enviar aquesta informació a terceres parts relacionades amb esdeveniments

 

 

 

organitzats SENTITS, sempre que l’Usuari hagi manifestat la seva conformitat en el formulari de registre.

 

 

d. (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

 

Per contactar amb el titular del domini SENTITS.CAT pot enviar un mail a sentits@sentits.cat, o per carta a SENTITS, Apartat de correus 21, 17430 Santa Coloma de Farners.

 

© SENTITS 2016. TOTS ELS DRETS RESERVATS.

sentits@sentits.cat   tel. 972 877 870

Copyright © 2016 SENTITS   Reservats tots els drets.   Condicions d'ús.